Kurslar


11 Nisan 2018

 • Salon 3 – Toraks Radyolojisi Kursu
 • Salon 4 – EBUS Bronkoskopi – Teorikten Pratiğe
 • Salon 5 – Tütün Kontrol Kursu
 • Salon 6 – Göğüs Hastalıkları Hekimleri için Allerji Kursu
 • Salon 7 – Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulamaları) Eğitimi
 • Salon 8 – Trakeal, Bronşiyal ve Vasküler Sleeve Rezeksiyonlar (Pratik Uygulamalı)
 • Salon 9 – Akut Solunum Yetmezliği ve Temel İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu
 • Salon 10 – Pulmoner arteriyel hipertansiyondan KTEPH’e ayırıcı tanı
 • Salon 11 – Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis
 • Salon 12 – İnteraktif Polisomnografi Skorlama Kursu
 • Salon 13 – Bilimsel Araştırma Planlama-Mutfaktan Sofraya Veri
 • Calista Otel / Salon 14 – Temel Klinik Sorunlar ve Çözümleri
 • Calista Otel / Salon 15 – Göğüs Hastalıklarında Aciller
 • Calista Otel / Salon 16 – KOAH ve Pulmoner Rehabilitasyonda A’dan Z’ye Değerlendirme
 • Calista Otel / Salon 17 – Olgularla Bağışıklığı Baskılanmış Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi
Salon 3 – Toraks Radyolojisi Kursu
Saat Salon 3
Toraks Radyolojisi Kursu
Kurs Başkanları: Figen Demirkazık, Recep Savaş
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Figen Demirkazık, Recep Savaş
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Figen Demirkazık, Recep Savaş
09:00 – 09:30 Akciğer grafisi ve kör noktalar
Recep Savaş
09:30 – 09:50 Akciğer grafisinde atelektazi görünümleri
Recep Savaş
09:50 – 10:10 Akciğer grafisinde işaretler
Ragıp Özkan
10:10 – 10:30 Olgularla akciğer grafisi
Selen Bayraktaroğlu
10:30-10:45 Kahve molası
10:45 – 11:05 Bilgisayarlı tomografi ve kesitsel anatomi
Gonca Erbaş
11:05 – 11:35 Solid ve subsolid nodüller
Çetin Atasoy
11:35 – 12:00 Akciğer kanserinde invazyon kriterleri
Figen Demirkazık
12:00 – 12:30 Olgu sunumları
Figen Demirkazık
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:50 İnterstisyel fibrozis: Ayrım kriterleri
Çetin Atasoy
13:50 – 14:10 Mediasten hastalıklarında BT ve MRG
Canan Akman
14:10 – 14:30 Plevra hastalıkları
Ragıp Özkan
14:30 – 15:00 Olgu sunumları
Canan Akman
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Pulmoner tromboembolide önemli mesajlar
Gonca Erbaş
15:30 – 15:45 Nontrombotik pulmoner emboliler
Selen Bayraktaroğlu
15:45-16:00 Vaskülitler
Selen Bayraktaroğlu
16:00 – 16:15 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer sorunları
Figen Demirkazık
16:15 – 16:30 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Figen Demirkazık, Recep Savaş
Salon 4 – EBUS Bronkoskopi – Teorikten Pratiğe
Saat Salon 4
EBUS Bronkoskopi – Teorikten Pratiğe
Kurs Başkanları: Ömer Özbudak, Turhan Ece
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Ömer Özbudak, Turhan Ece
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Ömer Özbudak, Turhan Ece
09:00 – 09:30 EBUS Bronkoskopide anestezi nasıl uygulanmalıdır?
Gülşah Günlüoğlu
09:30 – 10:00 EBUS Bronkoskopi;   BT  ve bronkoskopik anatominin birleştirilmesi
Tuncay Göksel
10:00 – 10:30 EBUS Bronkoskopi (Radiyal prop) örneklerle uygulama
Demet Karnak
10:30-10:45 Kahve molası
10:45 – 11:30 EBUS Bronkoskopi (Konveks prop) örneklerle uygulama
Ömer Özbudak
11:30 – 12:15 EBUS Bronkoskopi; örneklerin hazırlanması ve patolojik tanıda önemi nedir?
İrem Hicran Özbudak
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 EBUS Bronkoskopi (Konveks prop) Cihazın ve EBUS iğnenin tanınması
Ömer Özbudak, Cantürk Taşçı
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 16:00 Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS bronkoskopi uygulamasının yapılması
Serap Duru, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu
16:00 – 16:15 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Ömer Özbudak, Turhan Ece
Salon 5 – Tütün Kontrol Kursu
Saat Salon 12
Tütün Kontrol Kursu
Kurs Başkanları: Funda Öztuna, Cengiz Özge
08:30 – 08:40 Açılış, tanışma, öğrenim hedeflerinin ve programın tanıtımı, beklentilerin alınması, ön test
Funda Öztuna, Cengiz Özge
08:40 – 09:00 Türkiye’de tütün kontrolü çalışmaları
Peyman Altan
09:00 – 09:15 Tütün verileri ne diyor?
Osman Elbek
09:15 – 09:30 Tütün endüstrisinin değiş(mey)en yüzü
Elif Dağlı
09:30 – 09:45 Tütün, gençlik ve kadın
Füsun Yıldız
09:45 – 10:05 Güncel bilgilerle tütün bağımlılığının nörobiyolojik boyutu
Zeynep Ayfer Aytemur
10:05 – 10:30 Klinik değerlendirme, hangi evrede hangi müdahale?
Funda Öztuna
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Farmakolojik tedavi
Esra Uzaslan
11:15 – 11:35 Nüks olgulara yaklaşım
Atilla Uysal
11:35 – 12:15 Göğüs hastalıkları hekimleri için davranışçı bilişsel terapinin ipuçları
Pınar Pazarlı BostanGöğüs hastalıkları hekimleri için hastaların sigara bırakmasına yardımda akılcı duygucu davranışçı yaklaşım
Halis Özerk
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:45 Zor olgulara yaklaşım (Gebeler, psikiyatrik hastalığı olanlar, kardiovasküler hastalığı olanlar, kanser hastaları)
Banu Salepçi
13:45 – 14:00 Özel durumlarda sigara bırakma
Filiz Çağla Uyanusta Küçük
14:00 – 14:15 Elektronik sigara
Cengiz Özge
14:15 – 14:30 Nargile ve nikotin salıveren sistemler
Pelin Duru Çetinkaya
14:30 – 15:00 Küçük grup çalışması (Evrelere uygun müdahale becerisi)
Oğuz Kılınç, Pelin Duru Çetinkaya
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Küçük grup çalışması(Farmakolojik tedavi)
Atilla Uysal, Pınar Pazarlı Bostan
15:45 – 16:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Funda Öztuna, Cengiz Özge
Salon 6 – Göğüs Hastalıkları Hekimleri için Allerji Kursu
Saat Salon 6
Göğüs Hastalıkları Hekimleri için Allerji Kursu
Kurs Başkanları: Bülent Şekerel, A. Fuat Kalyoncu
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Bülent Şekerel, A. Fuat Kalyoncu
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Bülent Şekerel, A. Fuat Kalyoncu
09:00 – 09:45 Nedir bu allerji dedikleri?
Can Kocabaş
09:45 – 10:30 Astımlı bir hastada allerjiyi saptamada en büyük kozumuz: Öykü ve fizik inceleme
A. Fuat Kalyoncu
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:30 Astımlı bir hastada allerjiyi nasıl saptarız? Göğüs Hastalıkları uzmanı deri testlerini ve spesifik IgE ölçümünü ne zaman hangi durumlarda istemeli?
Füsun Kalpaklıoğlu
11:30 – 12:15 Astımlı hastamızda riniti sormayı unutmayalım
Cemal Cingi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Hangi astımlı hastalar allerji uzmanına sevk edilmeli?
Allerji uzmanı bu hastalara ne yapar?
A. Berna Dursun
14:00 – 14:30 Allerjiye özel tedavi yöntemleri: Hastada allerjen korunma adına neler önermeliyiz?
Gül Karakaya
14:30 – 15:00 Allerjiye özel tedavi yöntemleri: Astımda immünoterapi etkili mi? Emniyetli mi?
Ferda Öner Erkekol
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Allerjiye özel tedavi yöntemleri: Biyolojik tedavi; hangi astımda?
Dilşad Mungan
15:45 – 16:00 Son test
Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Bülent Şekerel, A. Fuat Kalyoncu
Salon 7 – Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulamaları) Eğitimi
Saat Salon 7
Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulamaları) Eğitimi
Kurs Başkanları: Tuncay Göksel, Yeşim Tunçok
08:00 – 08:30 Tanışma, eğitimin hedefleri, beklentilerin tartışılması, ön test
Tuncay Göksel, Yeşim Tunçok
08:30 – 09:00 Klinik araştırmalarda uluslararası düzenlemeler ve etik ilkeler
Yeşim Tunçok
09:00 – 09:30 Klinik araştırma tasarımı ve ilaç geliştirme aşamaları
Hamdi Akan
09:30 – 10:00 Klinik araştırmalarda ulusal düzenlemeler
Nihal Burul Bozkurt
10:00 – 10:30 Klinik araştırmalarda etik kurullar ve değerlendirme süreci
Hülya Ellidokuz
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 12:15 Grup Çalışması-1 İKU Kılavuzuna göre klinik araştırmalarda taraflar ve sorumlulukları
Yeşim Tunçok, Sedef Gidener, Hülya Ellidokuz, Aylin Arıcı, Ayşe Gelal, Cenk Ecevit
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (BGOF)
Aylin Arıcı
14:00 – 15:00 Grup çalışması-2 Klinik araştırma tasarımları ve ilaç geliştirme aşamaları
Yeşim Tunçok, Sedef Gidener, Hülya Ellidokuz, Aylin Arıcı, Ayşe Gelal, Cenk Ecevit
15:00 – 15:15 Kahve Molası
15:15 – 15:45 Klinik araştırma yönetimi (araştırmanın başlatılması, kaynak dokümanlar ve protokole uyum)
Sibel Atış Nayci
15:45 – 17:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Tuncay Göksel, Yeşim Tunçok
Salon 8 – Trakeal, Bronşiyal ve Vasküler Sleeve Rezeksiyonlar (Pratik Uygulamalı)
Saat Salon 8
Trakeal, Bronşiyal ve Vasküler Sleeve Rezeksiyonlar (Pratik Uygulamalı)
Kurs Başkanı: M. Ali Bedirhan, Ozan Usluer
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
M. Ali Bedirhan, Ozan Usluer
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
M. Ali Bedirhan, Ozan Usluer
09:00 – 09:30 Cerrahi endikasyonlar ve hasta seçimi
Levent Dertsiz
09:30 – 10:00 Malign ve benign nedenli trakeal rezeksiyonlar
Altemur Karamustafaoğlu
10:00 – 10:30 Bronşiyal sleeve rezeksiyonlar
Hasan Türüt
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:20 Karinal sleeve rezeksiyonlar
Celal Buğra Sezen
11:20 – 11:55 Vasküler sleeve rezeksiyonlar
Atilla Eroğlu
11:55 – 12:30 Erken ve geç komplikasyonlar
Ümit Aydoğmuş
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 Pratik Uygulamalar: 3 adet Karinal sleeve ve bronşial sleeve masası / 2 adet trakeal sleeve masası / 1 adet vasküler sleeve / 1 vasküler sleeve masası olmak üzere 6 masada pratik uygulama yapılacaktır.
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 16:00 1. Masa: (Karinal sleeve ve bronşiyal sleeve masası)
Levent Dertsiz, Cüneyt Kurul
2. Masa: (Karinal sleeve ve bronşiyal sleeve masası)
Şeyda Örs Kaya, Celal Buğra Sezen
3. Masa: (Karinal sleeve ve bronşiyal sleeve masası)
Feridun Işık, Hasan Türüt
4. Masa: (Trakeal sleeve masası)
Soner Gürsoy, Altemur Karamustafaoğlu
5. Masa: (Trakeal sleeve masası)
Ali Çelik, Ümit Aydoğmuş
6. Masa: (Vasküler sleeve masası)
Refik Ülkü, Atilla Eroğlu
16:00 – 16:15 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
M. Ali Bedirhan, Ozan Usluer
Salon 9 – Akut Solunum Yetmezliği ve Temel İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu
Saat Salon 9
Akut Solunum Yetmezliği ve Temel İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu
Kurs Başkanları: Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
08:30 – 09:00 Açılış konuşmaları
Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
09:00 – 09:20 Solunum yetmezliği
Ezgi Özyılmaz
09:20 – 09:50 Solunum yetmezlikli hastada radyoloji
Gonca Erbaş
09:50 – 10:10 İnvaziv Mekanik Ventilasyon (İMV) temel prensipler, endikasyonlar, temel modlar
Aydın Çiledağ
10:10 – 10:30 Yoğun bakımda temel beslenme
Defne Altıntaş
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 İMV başlangıç ayarları ve monitorizasyon
Cüneyt Saltürk
11:15 – 11:40 Yoğun bakımda temel sedoanaljezi
Melda Türkoğlu
11:40 – 12:00 Mekanik ventilasyonun komplikasyonları
Muhammed Emin Akkoyunlu
12:00 – 12:30 Weaning
Nalan Adıgüzel
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Evde mekanik ventilasyon: Kime, ne zaman, nasıl?
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
14:00 – 14:20 Yoğun bakımda bronkoskopi
Özlem Ediboğlu
14:20 – 14:40 Olgularla İMV uygulamaları ve sorunlar
Olgu 1: Tuğba Önalan
14:40 – 15:00 Olgularla İMV uygulamaları ve sorunlar
Olgu 2: Aslıhan Yalçın
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 16:15 Konu: Senaryolar eşliğinde pratik uygulama
İstasyon 1: Tuğba Önalan, Nalan Adıgüzel, Ezgi Özyılmaz
İstasyon 2: Aslıhan Yalçın, Defne Altıntaş
İstasyon 3: Aydın Çiledağ, M. Emin Akkoyunlu, Melda Türkoğlu
16:15 – 16:30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Salon 10 – Pulmoner arteriyel hipertansiyondan KTEPH’e ayırıcı tanı
Saat Salon 10
Pulmoner Arteryel Hipertansiyondan KTEPH’e Ayırıcı Tanı
Kurs Başkanları: Gül Öngen, Armağan Hazar
08:30 – 09:00 Açılış konuşmaları, tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Gül Öngen, Armağan Hazar
09:00 – 09:30 PAH epidemiyolojisi, klinik sınıflama ve ayırıcı tanı
Nesrin Moğulkoç
09:30 – 10:00 KTEPH epidemiyolojisi, tanı ve risk faktörleri
Zeynep Pınar Önen
10:00 – 10:30 KTEPH’de cerrahi tedavi ve balon anjiyoplasti
Bedrettin Yıldızeli
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 KTEPH’de medikal tedavi
Gülfer Okumuş
11:15 – 11:45 Olgu tartışması
Ersan Atahan
11:45 – 12:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Gül Öngen, Armağan Hazar
Salon 11 – Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis
Saat Salon 11
Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis
Kurs Başkanları: Ebru Yalçın, Ayşen Bingöl
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Ebru Yalçın, Ayşen Bingöl
08:30 – 08:45 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Ebru Yalçın, Ayşen Bingöl
08:45 – 09:00 Dünyada kistik fibrozis yenidoğan taramasında son durum
Ayşen Bingöl
09:00 – 09:30 Ülkemizde KF, yenidoğan taramasında son durum, tarama pozitif bebeğin izlemi
Ebru Yalçın
09:30 – 10:00 KF’de akciğer hastalığı – bebeklikten erişkine
Nagehan Emiralioğlu
10:00 – 10:30 Akut alevlenmede tedavi
Ela Erdem Eralp
10:30-10:45 Kahve molası
10:45 – 11:00 Olgu sunumu
Tuba Koçkar
11:00 – 11:30 Kronik infeksiyon, kolonizasyon tedavisi
Sevgi Pekcan
11:30 – 12:00 Solunum sistemine yönelik diğer tedaviler
Arif Kut
12:00 – 12:30 KF’de son dönem akciğer hastalığı, yoğun bakımda tedavi, noninvaziv ventilasyon tedavisi
Güzin Cinel
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:50 Transplantasyon
Figen Gülen
13:50 – 14:10 Yeni tedaviler
Uğur Özçelik
14:10 – 14:30 KF’de solunum sistemi dışındaki sorunlar
Saniye Girit
14:30 – 15:00 KF hastalarının erişkin doktorlarına devri ve erişkinde takip
Berrin Er
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Olgu sunumu
Tuğba Şişmanlar
15:30 – 15:50 KF merkezi nasıl olmalı?
Yasemin Gökdemir
15:50 – 16:10 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Ebru Yalçın, Ayşen Bingöl
Salon 12 – İnteraktif Polisomnografi Skorlama Kursu
Saat Salon 5
İnteraktif Polisomnografi Skorlama Kursu
Kurs Başkanları: M. Ali Habeşoğlu, Bülent Çiftçi
08:00 – 08:30 Açılış konuşması
M. Ali Habeşoğlu, Bülent Çiftçi
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
M. Ali Habeşoğlu, Bülent Çiftçi
09:00 – 09:15 Uyku laboratuvarı standartları
Melike Bağnu Yüceege
09:15 – 09:30 Hastanın polisomnografiye hazırlanması
Aygül Güzel
09:30 – 09:50 Kayıt sırasında olabilecek artefaktlar (interaktif)
Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
09:50 – 10:30 Uyku evrelerinin skorlanması (interaktif)
Tansu Ulukavak Çiftçi
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:10 Arousal skorlaması (interaktif)
Nejat Altıntaş
11:10 – 11:45 Solunum skorlaması (interaktif)
M. Ali Habeşoğlu
11:45 – 12:05 Kardiyak skorlama (interaktif)
Neşe Dursunoğlu
12:05 – 12:30 Hareket skorlaması (interaktif)
Ceyda Kirişoğlu
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:50 Çoklu uyku latansı testi (MSLT) ve uyanıklığı sürdürme testi (WMT) (interaktif)
Sebahat Genç
13:50 – 14:30 Titrasyon skorlaması (interaktif)
Bülent Çiftçi
14:30 – 15:00 PSG raporlaması (AASM kriterleriyle)
Sebahat Genç
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:50 PSG ve poligraf sonuçlarının yorumlanması – olgu örnekleriyle (interaktif)
Sezai Taşbakan
15:50 – 16:00 Son test
15:30 – 16:30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
M. Ali Habeşoğlu, Bülent Çiftçi
Salon 13 – Bilimsel Araştırma Planlama-Mutfaktan Sofraya Veri
Saat Salon 13
Bilimsel Araştirma Planlama-Mutfaktan Sofraya Veri
Kurs Başkanları: Ali Naycı, Özge Yılmaz
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Ali Naycı, Özge Yılmaz
08:30 – 09:00 Bilim felsefesi
Cemal Güzel
09:00 – 09:30 Araştırma sorusu ve hipotez oluşturma
Zuhal Karakurt
09:30 – 10:00 Çalışma dizaynları ve kullanım alanları: Kohort ve kesitsel çalışma
Ahmet Demir
10:00 – 10:30 Çalışma dizaynları ve kullanım alanları : Olgu kontrol çalışma
Ülkü Aka Aktürk
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Çok merkezli çalışma yönetimi
Zuhal Karakurt
11:15 – 11:45 Değişkenler ve ölçümler: Tanımlama
Canan Demir
11:45 – 12:30 Araştırmalarda hata kaynakları (Bias)
Pınar Ay
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Güç analizi nedir? Örnek genişliği nasıl tahmin edilir?
Seval Kul
14:15 – 15:00 Örneklem seçimi
Pınar Ay
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Blimsel araştırmalarda etik
Ali Naycı
15:45 – 16:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Ali Naycı, Özge Yılmaz
Calista Otel / Salon 14 – Temel Klinik Sorunlar ve Çözümleri
Saat Calista Otel / Salon 14
Temel Klinik Sorunlar ve Çözümleri
Kurs Başkanları: Levent Tabak, Hatice Türker
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Levent Tabak, Hatice Türker
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Levent Tabak, Hatice Türker
09:00 – 09:30 Sarkoidoz mu? Tüberküloz mu? Lenfoma mı?
Oğuz Uzun
09:30 – 10:00 İntertisyel akciğer hastalıklarında biyopsinin yeri nedir? Ne zaman? Hangi biyopsi?
Haluk Türktaş
10:00 – 10:30 İPF’de antifibrotik tedavinin yan etkileri ile nasıl baş edilir?
Oya Kayacan
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:15 Kistik akciğer hastalıklarına yaklaşım
Gündeniz Altıay
11:15 – 11:45 Nöromüsküler hastalıklarda dispneye yaklaşım
Esen Kıyan
11:45 – 12:15 Grup 3 pulmoner hipertansiyonda PAH; spesifik tedavisinin yeri var mı?
İlknur Başyiğit
12:15 – 12:30 Tartışma
Levent Tabak, Hatice Türker
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Pulmoner tromboemboli evde tedavi edilebilir mi?
Orhan Arseven
14:00 – 14:45 Olgularla tartışma
Eylem Sercan Özgür, Aylin Pıhtılı, Serhat Erol
14:45 – 15:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Levent Tabak, Hatice Türker
Calista Otel / Salon 15 – Göğüs Hastalıklarında Aciller
Saat Calista Otel / Salon 15
Göğüs Hastalıklarında Aciller
Kurs Başkanları: Levent Erkan, Can Sevinç
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Levent Erkan, Can Sevinç
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Levent Erkan, Can Sevinç
09:00 – 09:30 Acile nefes darlığı ile gelen hasta: kardiyojenik mi nonkardiyojenik mi?
Mehmet Çelenk
09:30 – 10:00 Göğüs hastalıkları yönünden pnömotoraksa yaklaşım
Hüseyin Yıldırım
10:00 – 10:30 Pulmoner embolide acil tanı ve tedavi yaklaşımı
Zeynep Pınar Önen
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:10 KOAH atağı
Eylem Akpınar
11:10 – 11:45 Astım atağı
Feyza Erkan
11:45 – 12:15 Toplumda gelişen ağır pnömoniler
Ege Balbay
12:15 – 12:45 İntertisyel akciğer hastalıklarında atağa yaklaşım
Göksel Altınışık Ergur
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Hayatı tehdit eden hemoptizilere yaklaşım
Onur Fevzi Erer
14:00 – 14:30 Yabancı cisim aspirasyonu olan hastaya yaklaşım
Gülbanu Horzum, Hüseyin Melek
14:30 – 15:00 İnhalasyon hasarı olan hastaya yaklaşım
Peri Arbak
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:45 Acilde sepsisli olguların tanı ve erken tedavisi
Gökay Güngör
15:45 – 16:15 Akut solunum yetmezliğine yaklaşım
Ezgi Özyılmaz
16:15 – 16:30 Son test
Levent Erkan
16:30 – 16:45 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Levent Erkan, Can Sevinç
Calista Otel / Salon 16 – KOAH ve Pulmoner Rehabilitasyonda A’dan Z’ye Değerlendirme
Saat Calista Otel / Salon 16
KOAH ve Pulmoner Rehabilitasyonda A’dan Z’ye Değerlendirme
Kurs Başkanları: Pınar Ergün, Birsen Mutlu
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Pınar Ergün, Birsen Mutlu
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Pınar Ergün, Birsen Mutlu
09:00 – 09:30 Olgularla egzersiz kapasitesi değerlendirme
Kardiyopulmoner egzersiz testleri (Bisiklet, koşubandı)
Gaye Ulubay
09:30 – 10:00 PR ünitesi nasıl kurulur?
İpek Candemir
10:00 – 10:30 Alanda yürüme nasıl ölçülüyor öğrenmek ve uygulamak istermisiniz? (6-DYT, Shuttlewalk testleri)
Dicle Kaymaz
10:30 – 10:45 Kahve molası
10:45 – 11:30 KOAH’ta dispne neden bu kadar inatçı? Dispne ve yorgunluk değerlendirmesi
Fatma Çifçi
11:30 – 12:00 Ne kadar güçlüsünüz? Kas fonksiyonu ve kuvvet değerlendirmesi
Deniz İnal İnce
12:00 – 12:30 Sağlık durumu ve anketler – Ama pratik olsun işime yarasın
Neslihan Durutürk
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 KOAH’ta fiziksel aktivite
Melda Sağlam
14:00 – 14:30 KOAH’ta preoperatif değerlendirme
Hatice Kılıç
14:30 – 15:00 Peki yeni ne var? Yeni sonuç ölçümleri: fonksiyonel testler, yürüme, denge
Naciye Vardar Yağlı
15:00 – 15:15 Kahve molası
15:15 – 15:30 Eve önerilerim ne olabilir?
Ebru Çalık Kütükçü
15:30 – 16:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Pınar Ergün, Birsen Mutlu
Calista Otel / Salon 17 – Olgularla Bağışıklığı Baskılanmış Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi
Saat Calista Otel / Salon 17
Olgularla Bağışıklığı Baskılanmış Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi
Kurs Başkanı: Füsun Öner Eyüboğlu, Hüsnü Pullukçu
08:00 – 08:30 Açılış konuşmaları
Füsun Öner Eyüboğlu, Hüsnü Pullukçu
08:30 – 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
Füsun Öner Eyüboğlu, Hüsnü Pullukçu
09:00 – 09:30 BBH grupları, bağışıklık defekt türleri ve tanısal yaklaşım
Ebru Çakır Edis
09:30 – 10:00 BBH’da akciğer infeksiyonu radyoloji
Çetin Atasoy
10:00 – 10:30 BBH’da antibakteriyel tedavi ilkeleri
Hüsnü Pullukçu
10:30-10:45 Kahve molası
10:45 – 11:20 Nötropenik hastada akciğer infeksiyonu
Hüsnü Pullukçu
11:20 – 11:55 Kİ nakli olgularında akciğer infeksiyonları
Özlem Özdemir Kumbasar
11:55-12:30 Solid organ nakli akciğer infeksiyonları
Pervin Korkmaz Ekren
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 BBH’da fungal infeksiyonlar
Abdullah Sayıner
14:00 – 14:30 BBH’da CMV ve diğer viral infeksiyonlar
Meltem Taşbakan
14:30 – 15:00 BBH’da tüberküloz ve diğer mikobakteriyel infeksiyonlar
Füsun Öner Eyüboğlu
15:00 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 15:45 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Füsun Öner Eyüboğlu, Hüsnü Pullukçu