Kapanış Ödülleri


Çalışma Grupları Bildiri Ödülleri

Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü

Elgiz Pekdemir Ödülü

Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Bildiri Ödülü