Bildiriler


ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

  1. Bildiriler online olarak Online Bildiri Özeti Gönderimi adresinden SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.
  2. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 400 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 400 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
  3. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
  4. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
  5. Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
  6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
  7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
  8. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
  9. Bildiri kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları”  bölümünden de sonuçları takip edebilirsiniz.

*Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için “0 312 440 50 11” nolu telefonu arayabilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı-anlaşılabilir olması ve üzerine değişiklik yapılmaması önem taşımaktadır.

SON GÖNDERİ TARİHİ
Son bildiri özeti gönderme tarihi 5 Şubat 2018’ dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

*Bildiri son geri çekme tarihi 1 Mart 2018’dir.