Ana Konular


Öne Çıkan Konu Başlıkları

 • Astımda Hipereozinofili Değerlendirilmesi
 • Biyolojiklerle Sınıflanan Astımda Hasta Açısından Ne Değişiyor?
 • Astımda Tele Monitoring. Yaklaştı Mı?
 • İdyopatikpulmonerfibrozisdeantireflü Tedavi Yapılmalı Mı Yapılmamalı?
 • Submasif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi Uygulanmalı Mı Uygulanmamalı Mı?
 • Pulmonerembolideendovasküler Girişimsel Tedaviler
 • Tanıdan Tedaviye Timik Tümörlere Klinikopatolojik Yaklaşım
 • Patoloji Penceresinden Akciğer Kanserlerine Yaklaşımda Son Bir Yılda Neler Oldu?
 • İleri Evre Akciğer Kanseri Ve Pulmoner Rehabilitasyon
 • Farklı Pulmonerrehabilitasyon Uygulama Modelleri; Kime, Nerede Nasıl?
 • Soliter Pulmoner Nodüllere Yaklaşımda Çok Şey Değişti. (FleischnerSociety 2017)
 • Sepsiste Yenilikler
 • İPF Olguları İle Karışan Meslek Hastalıkları
 • Meslek Hastalığına Bağlı Maluliyet İçin Başvuran Hastalarda Yapılması Gerekenler
 • Fetal Programlama: Kronik Akciğer Hastalıklarının Patogenezinde Rolü
 • Aşırı Tanı ve Sağlığın Kışkırtılması
 • Hastalık Gelişimini Önlemek mi, İlaç Ve Hastane Tedavisi mi? Hangisi Daha Etkili?
 • Neoadjuvan KT mi, Neoadjuvan RT mi, Neoadjuvan KT+RT mi Direkt Cerrahi mi?
 • Mezotelyomada Gelişmeler: Laboratuvardan Kliniğe Yeni Biyobelirteçlerin Yeri
 • Yeni Güncellenen HGP Uzlaşı Raporunda Neler Değişti?
 • Uykuda Solunum Bozukluklarında Zorlandığımız Durumlar
 • Obeziteyle Nasıl Savaşalım? Bariyatrik Cerrahi-Artıları Eksileri
 • KOAH’ta Bronkoskopik Girişimler Çok Popüler. Ama Kimler Yararlanıyor?
 • KOAH’da Alevlenmelerin Azaltılmasında Hala IKS lere Gerek Var mı?
 • Tütün Endüstrisi ve Bilim
 • Akciğer Nakli ve ECMO
 • KF-Dışı Bronşiektazide Akciğer Mikrobiyomu
 • Tüberküloz Dışı Mikobakterienfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
 • Tüberkülozda Yeni Rehberler Ne Getiriyor?
 • Tüberkülozda Eliminasyon
  (END TB Stratejesi ile 2030-2035 Yıllarında Tüberkülozsuz Bir Dünya / Ülke Mümkün mü?)